Touwbaan Oudewater basis voor rijkdom

In 2021 hebben we als EAGM de opdracht gekregen om een restauratieplan op te zetten voor het behoud van de ruim 300 meterlange touwbaan in Oudewater. De touwbaan heeft door zijn lengte en de redelijke staat een architectuurhistorische waarde, maar ook een situationele waarde omdat het gebouw in de lijn ligt van een Middeleeuwse cope-ontginning. Cope staat hierbij voor een overeenkomst met de Graaf van Holland of de Bisschop van Utrecht waarin was vastgelegd dat het lang ontgonnen mocht worden. Geheel terecht heeft dit gebouw dus een status als Rijksmonument.
We zijn superblij dat we dit hebben mogen doen, uiteindelijk zijn hier ooit de kabeltrossen voor VOC-schepen gemaakt. De rijkdom die je nu nog terugziet in de gevels van Oudewater vindt zijn oorsprong in de touwindustrie. Een mooi project waar wij als monumentenliefhebbers erg van hebben genoten.