Hobrederweg 4, Middenbeemster

Restauratie van korenmolen De Nachtegaal Middenbeemster

De nachtegaal in Middenbeemster wordt gerestaureerd. Bij inspectie eind juli 2017 bleek dat het riet van deze achtkantige grondzeiler in slechte staat verkeert.

Vervangen van riet biedt unieke kans

De nachtegaal in Middenbeemster wordt gerestaureerd. Bij inspectie eind juli 2017 bleek dat het riet van deze achtkantige grondzeiler in slechte staat verkeert.

Al het riet zal vervangen moeten worden. De consctructie van het achtkant komt dan helemaal vrij en dit biedt een unieke kans voor zogenaamd dendrochronologisch onderzoek.

Opbouw van de molen

Het vermoeden bestaat dat deze molen is opgebouwd uit verschillende delen van andere molens met verschillende datering en herkomst. Met uitslagen van dit onderzoek kunnen de exacte datering en herkomst van de gebruikte balken vastgesteld worden.