Quadenoord, Renkum

Restauratie molen Quadenoord in Renkum

Van een treurige ruïne naar een werkende watermolen. Voor ons als EAGM is dat een bekroning van de liefde voor monumenten.

Landgoed Quadenoord is al zo’n 130 jaar in het bezit van één familie, de restauratie van de watermolen was een lang gekoesterde wens van de familie en de hele omgeving. Gelukkig is
er vanuit verschillende hoeken geld aangetrokken om het project te financieren en konden we al snel beginnen met het restaureren van het molenhuis (het staande werk) en daarna het gaande werk (het draaiende deel van de molen) helemaal te maken en installeren

De Quadenoordse molen is geheel gereed, maar de droogte op de Veluwe speelt de molen parten. Vroeger dreef deze watermolen met een ketting een lange transmissie-as aan die met riemen een dorsmachine in de naastgelegen boerderij in beweging bracht. Die as met kettingaandrijving is in ere hersteld en wordt nu gebruikt voor de aandrijving met een elektromotor en dat werkt. 

 Het linker koppel stenen zijn blauwe stenen die nog altijd op de locatie rondzwierven en zijn gerepareerd. Het rechter koppel is een nieuw koppel kunststenen. Op de lege plaats uiterst links komt een koppel op een maalstoel dat in het verleden met een motor werd aangedreven. Een oude maalstoel is hiervoor al aangeschaft.

Krachtpatser

De vorm van het waterrad hebben we aangepast op de beperkte hoeveelheid water die beschikbaar is. Zo laten de schoepen zo laat mogelijk het water los en daardoor is de vulling van dit kleine rad maar liefst 183 liter en dat is voor een rad met 1,9 m diameter en 1,17 m schoepbreedte aanzienlijk. Het is dus een langzaam lopende krachtpatser die al bij 33 liter per seconde de molenstenen kan aandrijven. Vanwege de aanhoudende droogte zoekt Landgoed Quadenoord in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe naar mogelijkheden om het Renkumse Beekdal meer te vernatten en daarmee de kwetsbare flora en fauna te behouden. Het aansluiten van de molen op stromend water wordt in deze plannen meegenomen.