Resistograaf onderzoek

De resistograaf is een instrument die de weerstand meet die een boornaald van ca 1,5 mm dik en 350 mm lang ondervindt als die zich door het hout boort. Met een resistograaf kan op nauwkeurige wijze de conditie van het hout vastgelegd worden. Dit voorkomt dat meer vervangen wordt dan strikt nodig is. Ook resistograaf-onderzoek
bieden we als aparte dienst aan.

Resistograaf onmisbaar in restauratieplan. 

Een resistograaf maakt het mogelijk om non-destructief onderzoek te verrichten naar de sterkte van hout. Met een resistograaf wordt er een naald van 1,5 mm in het hout gedraaid tot een diepte van maximaal 420 mm. Tijdens het boren wordt de weerstand voortdurend gemeten. De meetprofielen worden synchroon geprint en vastgelegd op de interne harde schijf van het apparaat. Hierdoor is het mogelijk om op locatie, zonder demontage of beschadiging, de kwaliteit van het hout te bepalen en om met speciale software de grafieken te analyseren en scheuren, gaten, houtrot of kraamkamers en boorgangen van bonte knaagkever te detecteren. De conditie van een houtconstructie kan met een resistograaf volledig in kaart worden gebracht. Op onderdeelniveau kan een goed onderbouwde afweging gemaakt worden of onderdelen te handhaven zijn of hersteld moeten worden. Eigenaren van monumenten kunnen EAGM inhuren om dit onderzoek te verrichten.