Kapellestraat 1, Oudewater

Patronaatsgebouw Oudewater

Het Sint Antonius Patronaat te Oudewater, Kapellestraat 1, werd in 1913-1914 ontworpen door architect Simon van Sante in opdracht van de R.K. parochie van de Heilige Fransiscus van Assisië te Oudewater.

Een historische verkenning

Het Sint Antonius Patronaat te Oudewater, Kapellestraat 1, werd in 1913-1914 ontworpen door architect Simon van Sante in opdracht van de R.K. parochie van de Heilige Fransiscus van Assisië te Oudewater. Vanwege een aanstaande ingrijpende verbouwing verricht Erfgoed Advies Groen onderzoek naar de historie  van dit monumentale complex.

 

Aanleiding

De aanleiding voor het stichten van patronaten was de invoering van de zesjarige leerplicht in 1901, die gold voor kinderen vanaf 12 jaar. Tot dan toe was een vervolgopleiding niet verplicht en kinderen uit arme gezinnen gingen na de lagere school meteen aan het werk. Vanaf 1902 richtten vrijwel alle Nederlandse parochies, aangespoord door de bisschoppen, een patronaat op, met als doel om de nu verplichte scholing te organiseren voor de rooms-katholieke jeugd. Het patronaat nam daarbij de rol van beschuttende patroon op zich en de jeugdige leden werden ‘beschermelingen’ genoemd. Er bestonden aparte patronaten voor jongens en meisjes.