Over EAGM

EAGM is voortgekomen uit de éénmanszaak van Paul Groen. Sinds 2002 zijn we als bureau actief. We zijn URL 2001 Monumentenadvies Algemeen en URL 2002 Molenadvies gecertificeerd. Inmiddels beschikken wij over een schat aan kennis en ervaring.

Zorg voor monumenten

Wij zijn gevestigd in Montfoort en verrichten onze werkzaamheden door het gehele land, maar ook in België en Duitsland en Engeland. U kunt voor het volledige traject bij ons terecht: van planvorming naar fondsenwerving, van begeleiding van de uitvoering, naar oplevering en evaluatie.

Ieder monument een unieke benadering

Ieder monument is anders en vereist een eigen benadering. EAGM is gespecialiseerd in het bepalen van een eigen, unieke strategie die passend is en aansluit bij monument, eigenaar en locatie.

De eerste stap naar planvorming is een, geheel vrijblijvend, adviesgesprek op de plaats van het monument. Wij doen een inventarisatie van uw noden en wensen. Indien gewenst doen wij historisch onderzoek, voeren wij een bouwkundig onderzoek uit en stellen wij, aan de hand van onze bevindingen, voor u een projectplan( restauratieplan, herbestemming-  en/of onderhoudsplan) op. In de volgende fase kunnen wij voor u een bestek en begroting  opmaken, u begeleiden bij de fondsenwerving, u adviseren en een rol spelen bij het aanbestedingstraject en directievoering over de uitvoering verzorgen. 

Projecten