Adelaarstraat 30, Utrecht

Korenmolen ‘Rijn en Zon’ stad Utrecht

In het voorjaar van 2011 is korenmolen Rijn en Zon stilgezet vanwege mankementen aan wieken, stelling, kap en metselwerk.

Werkzaamheden aan de korenmolen

In het voorjaar van 2011 is korenmolen Rijn en Zon stilgezet vanwege mankementen aan wieken, stelling, kap en metselwerk. Door de ligging van Rijn en Zon, in het hart van de stad Utrecht, ontstond een gevaarlijke situatie. Een restauratie was noodzakelijk om de molen weer veilig te kunnen laten draaien. Allereerst hebben we, op verzoek van eigenaar en opdrachtgever Gemeente Utrecht, bouwhistorisch en bouwtechnisch onderzoek verricht. Vanuit de resultaten zijn voorstellen gedaan om de restauratie historisch en kostenverantwoord vorm te geven. Na aanvullend veldwerk hebben we een algeheel restauratieplan met bestek opgesteld.

 

De restauratie

Vervolgens hebben we het traject naar omgevingsvergunning begeleid. Zoals gezegd ligt deze molen midden in de stad, met vele betrokken gemeentelijke diensten en instanties. Omwonenden mochten natuurlijk zo min mogelijk hinder  van de werkzaamheden ondervinden. Een complex traject! In de aanbestedingsfase hebben we een rol gespeeld bij het opstellen van het Programma van Eisen en keuze van de aannemer. Tijdens de uitvoering van de restauratie verzorgden we de directievoering. Vanaf juni 2016 bepaalt de draaiende Rijn en Zon weer het stadsbeeld