In de voetsporen van Tsaar Peter de Grote

In 1697 bracht tsaar Peter I, de Grote, zo’n 5 maanden door in Nederland en woonde op verschillende plaatsen in het land. Onder andere ook in Zaandam. In die tijd leerde de tsaar over de succesvolle Nederlandse scheepsbouw, industrie en molens. Die kennis gebruikte hij om van Rusland een westerse grootmacht te maken. In oktober 2021 arriveerden 13 Russische erfgoed- enthousiasten in Nederland. Ongeveer de helft ervan zijn molentechneuten, de andere helft bestaat uit mensen die geïnteresseerd zijn in de opzet van een organisatie rondom erfgoed. Onze Russische gasten zijn hier op uitnodiging van het Nederlands consulaat in St. Petersburg en treden in de voetsporen van de legendarische Tsaar Peter. Het doel is om onze kennis over molens en het behoud van erfgoed te delen.

We hebben een enorme hoeveelheid molens bekeken en uitleg gekregen van enthousiaste vrijwilligers, maar ons ook verdiept in het opzetten van een

organisatie die monumenten en erfgoed onder de aandacht brengt, fondsen werft en dat geld vervolgens zo goed mogelijk inzet. Tijdens een bezoek bij Stichting Werelderfgoed Kinderdijk werd er aandacht besteed aan het verhaal rondom de molen en het ‘sexy’ neerzetten van het
onderwerp. Een echte eyeopener voor de meesten is dat het ook mogelijk is om inkomsten te genereren door de hele omgeving te betrekken bij de molen. Wanneer er een grote groep mensen het belang inziet van het in standhouden van monumenten en erfgoed komt er vanzelf het besef dat het geld kost maar dat dat geld zeer goed besteed is.

Het is mij duidelijk geworden dat er altijd veel te wensen blijft, maar dat Stichting De Hollandse Molen, Utrechts Landschap en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heel veel doen voor (natuur)monumenten en erfgoed.