Eendrachtsmolen onder het restauratiemes

Molens speelden een belangrijke rol in de droogmakerijen, waarbij plassen en binnenmeren heroverd werden op het water. Deze plassen waren veelal ontstaan door het vele turfsteken en inklinking. De Eendrachtsmolen aan de Rotte werd in 1727/28 gebouwd ten behoeve van de droogmaking van de Tweemanspolder. Van de 16 molens die ooit in gebruik waren voor de droogmaking en bemaling van de Tweemans- en Eendragtspolder zijn alleen de viergang van de Tweemanspolder en de Eendrachtsmolen overgebleven.

EAGM heeft voor de Eendrachtsmolen in Zevenhuizen een restauratieplan gemaakt met een aantal aandachtspunten. De waterlopen (voor- en achter) moeten hersteld worden, daarnaast is groot herstel aan de kap belangrijk. Het voorkeuvelens moet vervangen worden net zoals de lange en korte spruit, die zijn ernstig verrot. De molen krijgt ook een nieuw gevlucht en een algehele schilderbeurt.

Takelen

Na het bijeenbrengen van de benodigde gelden door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de Provincie Zuid-Holland volgde een aanbestedingsprocedure begin dit jaar. We zijn blij dat de werkzaamheden zijn begonnen met het afhijsen van de kap. Na het verwijderen van wieken en roeden is de as eruit getakeld. Op dit moment zijn de afdammingswerkzaamheden gaande. Naar verwachting kan de molen begin juli 2023 weer draaien.