Duurzaamheid belangrijk in erfgoedbeheer

Als monumentenliefhebbers zijn wij ervan overtuigd dat het beschermen van erfgoed in allerlei vormen de beste vorm van duurzaamheid is. Verstandig omgaan met energie en daardoor de exploitatie betaalbaar houden, vormt daar in toenemende mate een belangrijk onderdeel van. Waar we kunnen nemen we dat mee in de plannen die we maken. In ieder geval maakt een berekening van de stikstofdepositie al standaardonderdeel uit van de nieuwe plannen die we maken. Dat gaat dan alleen nog maar over het restauratieproces zelf.

Daarnaast is verduurzamen voor ons als  erfgoedadviesbureau een stevig onderdeel van de plannen die we maken voor de projecten waarbij wij betrokken zijn. Aanpassing aan de eisen en wensen van de gebruikers en verantwoordelijkheid nemen voor de leefomgeving is een absolute noodzaak. De uitstoot van CO₂ moet enorm omlaag en monumenten leveren daar hun bijdrage aan. Je kunt zeggen dat monumenten door hun leeftijd al een toonbeeld zijn van duurzaamheid, maar juist door die uitstraling kunnen ze laten zien dat ze meekunnen in de moderne tijd en nieuwe technieken prima kunnen worden toegepast zonder de monumentale waarde aan te tasten.

Expertise in verduurzamen

Wel moet er in alle gevallen geanticipeerd worden op specifieke kenmerken en eigenschappen van een monument, zodat de genomen maatregelen (o.a. isolatie) geen schade veroorzaken aan het monument. Voor ons is ieder erfgoed uniek en wordt verduurzamen maatwerk. Met de stijgende energieprijzen zien monumenteigenaren hun beheerskosten enorm stijgen en dat gaat ten koste van het onderhoud. Door goede verduurzaming is een gezonde exploitatie haalbaar en blijft er ook financiële ruimte om onderhoud te plegen.

Gelukkig zijn er ook voor deze initiatieven mooie subsidies beschikbaar

(herbestemming, SIM, Molens, eco-archeologisch onderzoek), wij hebben bijzondere expertise op dat gebied en helpen graag bij het aanvragen. EAGM ontzorgt eigenaren bij het aanvragen van subsidies en fondsen voor restauratie en onderhoud aan monumenten. Vaak worden we door eigenaren gemachtigd waarna we de gehele subsidieaanvraag verzorgen. Met een zeer groot slaginspercentage dienen we elk jaar tientallen aanvragen in. Behoefte aan ondersteuning bij de aanvraag? Stuur een mail naar info@eagm.nl.

In 2023 verschijnt een subsidiekalender online.