Kapelkesstraat 66, Eijsden

‘Breustermolen’ te Eijsden

Deze watermolen is in januari 1967 ingeschreven in het rijksmonumentenregister en maakt deel uit van een groot complex. Een U-vormige carréboerderij met stallen, de watermolen met turbinegebouw, bergruimte, een oven en fruitboomgaarden.

Restauratie en herbestemming

Deze watermolen is in januari 1967 ingeschreven in het rijksmonumentenregister en maakt deel uit van een groot complex. Een U-vormige carréboerderij met stallen, de watermolen met turbinegebouw, bergruimte, een oven en fruitboomgaarden.

 

Over het complex

Het complex is in particulier eigendom. Vanwege de leeftijd van de eigenaar en leegstand van o.a. de stallen is behoefte aan herbestemming en restauratie van (een deel van ) het complex. EAGM stelde hiervoor een projectplan op, met als doel dit in te dienen bij de Provincie Limburg voor herbestemming- en restauratiesubsidie. Het plan voorziet in restauratie van de molen met het turbinegebouw en het creëren van toeristische voorzieningen in de monumentale stallen. In december 2016 is de subsidie toegekend en nu komt het project in een nieuwe fase.