NL EN

Bouwhistorisch onderzoek

Om een monument te kunnen herstellen, voert EAGM eerst een bouwhistorisch onderzoek uit.