Biotooponderzoeken voor molens

Soms kan een molen windhinder ondervinden van een nieuwe ontwikkeling in de buurt. De molenbiotoop wordt dan nadelig beïnvloedt. Door vooraf de gevolgen voor de molen goed in beeld te breken, kan hiermee tijdens het ontwikkelen rekening gehouden worden.  Bij biotooponderzoek wordt aan de hand van meetgegevens van weerstations gekeken hoeveel dagen per jaar een molen idealiter in bedrijf kan zijn. Vervolgens wordt aan de hand van de bestaande bebouwing en begroeiing nagegaan hoe vaak de molen op dit moment in bedrijf kan zijn. Hierna kunnen van diverse scenario’s de effecten voor de molen doorgerekend worden. De rapportage geeft een
objectief beeld en biedt de basis voor een nieuw bestemmingsplan of nieuwe ontwikkeling.