Sint Martinustoren

De Sint Martinustoren is een losstaande kerktoren uit de 15 e eeuw. De bijbehorende kerk is
tegelijkertijd gebouwd. Deze had een opvallend hoge spits. De kerk en de toren zijn in 1840 afgebrand. De kerk werd in 1842 vervangen door een Waterstaatskerk en de toren werd pas in 1846 hersteld. De kerktoren kreeg hierbij een platte tentdak en een ijzeren hekwerk rondom het dak.

Duurzaamheid belangrijk in erfgoedbeheer

Als monumentenliefhebbers zijn wij ervan overtuigd dat het beschermen van erfgoed in allerlei vormen de beste vorm van duurzaamheid is. Verstandig omgaan met energie en daardoor de exploitatie betaalbaar houden, vormt daar in toenemende mate een belangrijk onderdeel van. Waar we kunnen nemen we dat mee in de plannen die we maken. In ieder geval maakt een
berekening van de stikstofdepositie al standaardonderdeel uit van de nieuwe plannen die we maken. Dat gaat dan alleen nog maar over het
restauratieproces zelf.

Aduaderzijlen: eeuwenoude sluizen goed bewaard

Als EAGM hebben wij een uitgebreid restauratieplan gemaakt voor de restauratie van de bruggen en de rest van het complex. Eind november 2022 zijn de betonnen rugleuningen weggetakeld door Mammoet Groningen omdat
ze behouden blijven en later teruggeplaatst als de brugdekken zijn vervangen.

Eendrachtsmolen onder het restauratiemes

Molens speelden een belangrijke rol in de droogmakerijen, waarbij plassen en binnenmeren heroverd werden op het water. Deze plassen waren veelal ontstaan door het vele turfsteken en inklinking. De Eendrachtsmolen aan de Rotte werd in 1727/28 gebouwd ten behoeve van de droogmaking van
de Tweemanspolder. Van de 16 molens die ooit in gebruik waren voor de droogmaking en bemaling van de Tweemans- en Eendragtspolder zijn alleen de viergang van de Tweemanspolder en de Eendrachtsmolen overgebleven.

Restauratie Haastrechtse molen eerbetoon aan I.J. de Kramer

Al bijna 125 jaar draait de familie Noorlander op de Haastrechtse Molen, een ronde stenen stellingmolen in Gouda. De poldermolen is eigendom van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en is nog steeds professioneel in bedrijf als poldermolen. De molen bemaalt met een vijzel (elektrisch of op windkracht) de polder Beneden Haastrecht en is het enige gemaal van deze polder, cruciaal dus voor het peilbeheer.

Vervoer Stadskraan Utrecht in beeld

Uiteindelijk ben je nergens als je mooie monument niet op de juiste plek komt. Op 20 en 21 mei 2022 is in twee dagen tijd de stadskraan Utrecht naar de
eindbestemming bij de Monicabrug aan de Weerdsingel in Utrecht
getransporteerd. De oorspronkelijke kraan heeft zich in 1837 letterlijk vertild aan één van de beelden die nu voor de Winkel van Sinkel staan, maar na ruim 180 jaar is deze historische kraan weer in volle glorie te bewonderen.

De stadskraan terug in Utrecht

Monumenten restaureren kost tijd en…..geld. Alweer in 2013 hebben we als EAGM B.V. bijgedragen om het technische ontwerp te maken voor de Middeleeuwse stadskraan die pal voor het stadhuis in Utrecht heeft gestaan. In 2022 is de Stadskraan weer in Utrecht geplaatst. Het gevaarte is 17 meter hoog en weegt zeker 30 ton. De gehele kraan wordt met mankracht aangedreven. Zo zitten er twee tredwielen in waarin je kunt lopen om het hijstouw op te winden, en vindt het zwenken van de giek plaats met twee hefbomen.

Schuur Gouderak toont liefde voor monumenten

Bij EAGM zijn we gek van allerlei soorten monumenten, onafhankelijk van de staat waar ze in zijn. Niet iedereen begrijpt dat we ook verrukt kunnen kijken naar iets wat een stapel sloophout lijkt. Wij worden blij van de historie, hebben gevoel voor de geschiedenis van een plek en willen dat levend houden.

Ludham Boardman’s mill één van de laatste skeletmolens

Tijdens een bezoek aan Engeland om een technische opname te maken bij 5 molens mochten we ook Ludham Boardman’s mill in How Hill, Norfolk
inspecteren. Deze molen werd eind 1800 gebouwd door Dan England uit
Ludham en werd genoemd naar Edward Boardman van het How Hill Trust. Het is een kleine skeletmolen van een type dat vroeger overal in de Norfolk Broads
voorkwam. Duidelijk te zien zijn de vier houten toren- of hoekstijlen die op bakstenen teerlingen (poeren) staan en kruislings geschoord zijn.

Old Buckenham krijgt zijn windroos terug

Begin 2022 zijn we overgestoken naar Engeland om een technische opname te
maken bij 5 molens waaronder de korenmolen van Old Buckenham. Het is een
zelfkruiende molen hetgeen betekent dat de molen zichzelf automatisch op de
wind houdt.