Aduaderzijlen: eeuwenoude sluizen goed bewaard

Als EAGM hebben wij een uitgebreid restauratieplan gemaakt voor de restauratie van de bruggen en de rest van het complex. Eind november 2022 zijn de betonnen rugleuningen weggetakeld door Mammoet Groningen omdat ze behouden blijven en later teruggeplaatst als de brugdekken zijn vervangen. De brug van deze zijl werd in 1914 in beton vernieuwd en is hiermee een van de oudste betonconstructies van ons land. Met een betonnen wegdek van slechts 10 cm dikte voldoet de brug niet meer aan de hedendaagse normen. Volgend jaar wordt begonnen met het metselwerk van de sluizen.
Aduarderzijlen is een oud sluizencomplex in Feerwerd bovenin Groningen. Zijl is de Groningse benaming voor sluis. De geschiedenis van de Aduaderzijlen gaat terug tot het eind van de 13e eeuw toen het Aduarderdiep gegraven werd. De zijlen liggen aan de monding van het Aduardiep in het Reitdiep, dat toen nog een open verbinding met de Waddenzee had. De zijlen waren van strategisch belang, want wie de sluizen in handen had, beheerste de scheepvaart naar de stad Groningen. Ze lagen ook op een strategisch goed verdedigbare plek, die vooral in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) benut werd. In het Rampjaar 1672, toen de Republiek aangevallen werd door een alliantie van Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Munster en Keulen, wordt er opnieuw gevochten bij de sluizen. Nu tegen ‘Bommen Berend’, ofwel Bernard van Galen, bisschop van Munster. De geallieerden wonnen, en mede door deze overwinning verloor de bisschop de strijd om Groningen. Door de eeuwen heenbehielden de sluizen hun strategische functie en betekenis als zeewering, tot in 1877 het Reitdiep wordt afgesloten bij Zoutkamp. In 1969 werd het Lauwersmeer afgedamd en verliezen de Aduarderzijlen ook hun functie als slapende waterkering. De historische en monumentale waarde is groot en daarom wordt de restauratie aan de hand van ons plan serieus aangepakt.