Monumentadviseurs met passie voor het vak

Restaureren en onderhouden is onze passie. Niets is mooier dan een molen of kerktoren weer te zien stralen. Bij EAGM zetten we deze passie in voor alles wat we doen, wat al vele prachtige monumenten heeft opgeleverd.

Monumentrestauratie en -onderhoud is vakwerk. Ieder monument heeft zijn eigen reeks pijnpunten die vastgesteld en opgelost dienen te worden. Met onze jarenlange ervaring weet u zeker dat het monument met expertise wordt gerestaureerd en onderhouden..

Op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en gebruik moeten ook monumenten met hun tijd meegaan. Mits zorgvuldig uitgevoerd is op dit gebied veel in een monument mogelijk. De kunst van een goede adviseur is om vroegtijdig procesrisico’s te herkennen en hierop in te spelen. Wij gaan altijd eerst in gesprek en komen in overleg met een oplossing.

EAGM

EAGM is een bureau dat gedetailleerde restauratie- en onderhoudsplannen maakt voor de meest uiteenlopende monumenten. Daarnaast worden voor werkzaamheden subsidies en vergunningen aangevraagd, organiseert het bureau aanbestedingen en worden werkzaamheden begeleid.

Het bureau bestaat in zijn huidige vorm sinds 2003 en is gespecialiseerd in molens. Sinds enkele jaren is het bureau ook in Duitsland, België en Engeland actief.

Onze werkzaamheden

4-pipplannenenbeheersplannen-01

EAGM dient PIP-plannen en beheersplannen in om aan monumenten te kunnen

 

3-restauratieplannen-01

EAGM stelt restauratieplannen op om monumenten op een zo veilig

 

6-subsidiesfondsenfinanciering-01

EAGM vraagt subsidies en (overheids) fondsen aan voor

 

5-vergunningen-01

EAGM vraagt vergunningen aan om te kunnen werken aan uiteenlopende

 

molen

EAGM werkt mee aan het realiseren van nieuwe molens of het restaureren of repareren van bestaande molens.

7-begeleidingwerken-01

EAGM begeleidt en ondersteunt bij diverse projecten.

2-bouwhistorischonderzoek-01

Om een monument te kunnen herstellen, voert EAGM eerst een

 

1-bouwtechnischonderzoek-01

Voordat EAGM kan werken aan de restauratie van een monument, wordt er een

4-pipplannenenbeheersplannen-01

EAGM is gespecialiseerd in historische werktuigbouwkunde. Zo hebben we voor menig

 

3-restauratieplannen-01

Dendrochronologisch onderzoek met dendrochronologie kan aan de hand van

 

2-bouwhistorischonderzoek-01

De resistograaf is een instrument die de weerstand meet die een boornaald

 

1-bouwtechnischonderzoek-01

Soms kan een molen windhinder ondervinden van een nieuwe ontwikkeling